V Grójecka Dycha – 19.09.2015 – Regulamin

Zamieszczamy regulamin V Grójeckiej Dychy, która odbędzie się w sobotę, w dniu 19.09.2015. Zapisy ruszą po 10 czerwca 2015. Zachęcamy do uczestnictwa.

Regulamin Biegu V GD

Regulamin

Główny Organizator:

 • Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”

Współorganizatorzy:

 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BIEDRONKI”
 • Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM

Partnerzy:

 • Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
 • Polski Związek Sportów Wrotkarskich
 • Polski Związek Lekkiej Atletyki
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grójcu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu
 • Publiczne Gimnazjum w Grójcu
 • Liceum Ogólnokształcące w Grójcu
 • Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
 • Areszt Śledczy w Grójcu
 • 1 Ośrodek Radioelektroniczny Grójec
 • Działaj Lokalnie i Stowarzyszenie W.A.R.K.A

 

 • propagowanie zdrowego trybu życia;
 • popularyzacja biegania i jazdy szybkiej na wrotkach;
 • integracja środowiskowa, w tym integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • profilaktyka uzależnień;
 • wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych i jeździe szybkiej na wrotkach;
 • kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.

Bieg odbędzie się 19.09.2015 r. (sobota)

 • biegi dziecięce odbędą się w godzinach 11.30 – 13:00;
 • start biegu głównego – wrotkarze o 13:55,   
 • start biegaczy – godzina 14:00 ,

Biuro zawodów w dniu imprezy będzie się znajdować na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu, ul. Piłsudskiego 68.

Biegi dziecięce będą rozgrywane na ul. Piłsudskiego, z metą na ul. Piłsudskiego 51 na przeciwko UGiM Grójec. Start i meta biegu głównego na 10 km na wysokości Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu na ul. Piłsudskiego 51, na przeciwko UGiM Grójec.

Trasa 10 km prowadzi ulicami: Piłsudskiego, Niepodległości, przez Pabierowice, Wólkę Turowską, Krobów, Kwiatową, Wspólną, Łąkową, Zbyszewską, Piłsudskiego.

Biegi dziecięce i młodzieżowe.

O starcie w poszczególnych grupach wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika. Biegi dla dzieci i młodzieży w rocznikach 1997-2009 i młodsze odbędą się na ul. Piłsudskiego.

 • bieg krasnali (dzieci urodzone w 2009 roku i młodsze ), wrotkarze i biegacze – 200m.
 • dzieci urodzone w latach 2007-2008 wrotkarze i biegacze – 300m.
 • dzieci urodzone w latach 2005-2006 wrotkarze i biegacze – 500m.
 • młodzież urodzona w latach 2003-2004 wrotkarze i biegacze – 500m.
 • młodzież urodzona w latach 2000-2002 wrotkarze i biegacze – 1000m.
 • młodzież urodzona w latach 1997-1999 wrotkarze i biegacze – 1000m.

Bieg główny, rolkarze i biegacze 10km. Będą prowadzone klasyfikacje w różnych kategoriach wiekowych.

Limit uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych wynosi 500 osób. Nie występuje limit czasu na ukończenie biegów dziecięcych. Organizator dopuszcza zwiększenie limitu uczestników w biegach dzieci i młodzieży.

Limit czasu dla wyścigu głównego rolkarzy na 10 km to 60 minut.

Limit czasu dla biegu głównego biegaczy na 10 km to 2 godziny. Trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 16:00, osoby chcące kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z ulicy i mogą to zrobić na własną odpowiedzialność używając chodnika;

Limit uczestników biegu głównego wynosi: 100 wrotkarzy i 400 biegaczy. Organizator dopuszcza zwiększenie limitu uczestników w biegu głównym. 

Prawo startu w biegu V Grójecka Dycha na 10 km mają osoby, które do dnia 19.09.2015 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Warunkiem udziału w biegu jest:

 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 • Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas biegu kasku ochronnego na głowę.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach społecznościowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
 • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

Zgłoszenia do dnia 16.09.2015 r. do godz.12.00 (środa), on-line na stronie www.grojec10km.pl/zapisy-2015.

 • zapisy on-line: biegi dziecięce i młodzieżowe, 
 • zapisy on-line: biegi główny na 10 km, biegacze,
 • zapisy on-line: wyścig na 10 km, rolkarze,
 • bezpośrednio w biurze zawodów w godzinach 09:30-12:00, na terenie PSP Nr 1 w Grójcu, ul Piłsudskiego 68.

UWAGA !

W dniu biegu nie będą możliwe zapisy grupowe. Osoby, które chcą dokonać zapisów grupowych proszone są o kontakt e-mailowy z organizatorem do dnia 16.09.2015 na adres sport@gosmazowsze.pl lub kontakt@signovum.pl.

Opłata startowa:

Biegi dziecięce i młodzieżowe zwolnione z opłaty (prosimy o wcześniejsze zapisy).

Bieg główny 10 km, wrotkarze i biegacze

 • do dnia 16.09.2015 r. – 35 zł, mieszkańcy Gminy i miasta Grójec 25 zł,
 • w dniu zawodów – 50 zł,
 • osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej,
 • opłata nie podlega zwrotowi.
 • każdy uczestnik biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pakiet startowy;
 • pierwszych trzech biegaczy i pierwszych trzech wrotkarzy z biegów dziecięcych w poszczególnych grupach w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają medale i dyplomy;
 • każdy uczestnik biegu głównego 10 km otrzyma pakiet startowy. Po ukończeniu biegu pamiątkowy medal na mecie;
 • pierwszych trzech biegaczy i pierwszych trzech wrotkarzy biegu głównego we wszystkich klasyfikacjach otrzyma puchar;
 • niespodzianki od sponsorów,
 • K i M klasyfikacja OPEN,
  • K 19, M 19
  • K 29, M 29
  • K 39 M 39
  • K 49 M 49
  • K 59 M 59
  • K 69 M 69
  • K 70 i starsze M 70 i starsi,
 • K i M mieszkańcy gminy i miasta Grójec,
 • K i M mieszkańcy powiatu grójeckiego;

UWAGA !

Zwycięzcy klasyfikacji OPEN nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych.

 • Otwarcie biura zawodów: godzina 9.30
 • w godzinach 9:30-10:45 przyjmowanie zapisów do biegów dziecięcych, biegu głównego biegacze i wrotkarze;
 • w godzinach 9:30-11:00 odbiór pakietów startowych do biegów dziecięcych;
 • w godzinach 9:30-13:00 odbiór pakietów startowych biegu głównego;
 • w godzinach 11:30-13:00 przeprowadzenie biegów dziecięcych, w tym;

–  bieg krasnali (dzieci ur. w 2009 roku i młodsze ), wrotkarze i biegacze – 200m  godz.11.30.
– dzieci urodzone w latach 2007-2008 wrotkarze i biegacze – 300m godz. 11.45.
– dzieci urodzone w latach 2005-2006 wrotkarze i biegacze – 500m godz.12.00.
– młodzież urodzona w latach 2003-2004 wrotkarze i biegacze – 500m godz.12.15.
– młodzież urodzona w latach 2000-2002 wrotkarze i biegacze – 1000m godz.12.30.
– młodzież urodzona w latach 1997-1999 wrotkarze i biegacze – 1000m godz.12.45.

 • 13:00 – 13:45 dekoracja i wręczenie nagród w kategoriach dziecięcych;
 • 13:55 start biegu 10 km na wrotkach;
 • 14:00 start biegu 10 km biegacze;
 • 16:00 zakończenie biegu;
 • 16:30 dekoracja i wręczenie nagród zwycięzcom biegów głównych, zakończenie imprezy;
 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy,
 • zawodnicy (dzieci i młodzież) nie płacą za uczestnictwo w biegu,
 • zawodnicy (dorośli) uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
 • organizator zapewnia szatnie/przebieralnie dla zawodników w PSP nr1 w Grójcu, ul. Piłsudskiego 68,
 • szatnie będą czynne od godziny 11:00 do 16:30,
 • aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg,
 • wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych,
 • organizator nie ubezpiecza zawodników,
 • w dniu zawodów ogłoszone zostaną nieoficjalne wyniki. Oficjalne wyniki biegu zamieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora www.gosmazowsze.pl do wtorku 22.09.2015 r,
 • organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym powinien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
 • organizatorzy zapewnią opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

Ireneusz Wojciechowski tel.: 508 339 239

email: sport@gosmazowsze.pl