O nas

Głównym inicjatorem i organizatorem Grójeckiego Biegu Ulicznego, organizowanego od roku 2011, jest Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze. Współorganizatorami biegu są: Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum Stowarzyszenie Biedronki.

Organizator i współorganizatorzy odpowiadają za sprawy związane z promocją biegu i wyścigu na rolkach, współpracę ze Sponsorami i organizację konkursów powiązanych z biegiem.

Organizację biegu wspiera corocznie liczna grupa partnerów. Bieg odbywa się przy zaangażowaniu jednostek samorządowych: Starostwa Powiatowego w Grójcu, Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 • Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze

  Adres: ul. Laskowa 17
  05 – 600 Grójec

  Organizator Główny – Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze w Grójcu realizuje zadania:

  • Pełnienie roli głównego organizatora biegu;
  • Koordynacja wszystkich działań związanych z organizacją projektu, w tym współpracy z partnerami, sponsorami etc;
  • Opracowanie regulaminu biegu;
  • Uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z organizacją biegu;
  • Spotkania i koordynacja pracy wolontariuszy;
  • Współpraca z innymi partnerami wspierającymi wykonywanie zadania
  • Przeprowadzenie imprezy IV Grójecki Bieg Uliczny w dniu 20 września 2014.

  GOS Mazowsze jest inicjatorem i głównym organizatorem biegu od pierwszej edycji w roku 2011.

 • Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum

  Adres: ul. Zdrojowa 16 e
  05 – 600 Grójec

  Współorganizator – Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM realizuje zadania:

  • Koordynowanie i ustalenie harmonogramu projektu;
  • Organizacja współpracy partnerów;
  • Redagowanie treści informacji do materiałów promocyjnych;
  • Przeprowadzenie konkursów o tematyce związanej z IV Grójeckim Biegiem Ulicznym;
  • Współpraca z innymi partnerami wspierającymi wykonywanie zadania;
  • Wsparcie przy organizacji imprezy IV Grójecki Bieg Uliczny.

  Stowarzyszenie dołączyło do grona współorganizatorów biegu od roku 2013.

 • Stowarzyszenie Biedronki

  Adres: ul. Polna 17
  05 – 600 Grójec

  Współorganizator – Stowarzyszenie Biedronki realizuje następujące zadania:

  • Koordynowanie i współpraca przy ustaleniu harmonogramu;
  • Organizacja współpracy partnerów w obszarze wyścigu na rolkach;
  • Sfinansowanie kosztów promocji biegu;
  • Kordynacja działań związanych z wyścigiem na rolkach;
  • Współpraca z innymi partnerami wspierającymi wykonywanie zadania;
  • Organizacja zajęć jazdy na rolkach dla dzieci i młodzieży;
  • Wsparcie przy organizacji imprezy IV Grójecki Bieg Uliczny.

  Stowarzyszenie jest zaangażowane w organizację biegu od pierwszej edycji w roku 2011.