Regulamin IV Grójeckiego Biegu Ulicznego

logo_biegu

pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
w dniu 20.09.2014 roku.


1.      
Główny Organizator

 • Grójecki Ośrodek Sportu “Mazowsze”

2.       Współorganizatorzy

 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BIEDRONKI”
 • Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM

3.       Partnerzy

 • Polski Związek Sportów Wrotkarskich
 • Polski Związek Lekkiej Atletyki
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu
 • Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Grójec
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu
 • Publiczne Gimnazjum w Grójcu
 • Liceum Ogólnokształcące w Grójcu
 • Grójecki Ośrodek Kultury
 • Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
 • Areszt Śledczy w Grójcu
 • 1 Ośrodek Radioelektroniczny Grójec,

4.       Cele i zadania

 • propagowanie zdrowego trybu życia;
 • popularyzacja biegania i jazdy szybkiej na wrotkach;
 • integracja środowiskowa, w tym integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • profilaktyka uzależnień;
 • wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych i jeździe szybkiej na wrotkach;
 • kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.

5.       Termin i miejsce

Bieg odbędzie się 20.09.2014 r. (sobota)

 • biegi dziecięce odbędą się w godzinach 11.30 – 13:00;
 • start biegu  – wrotkarze o 13:30,
 • start biegaczy –  godzina 14:30 (po zakończeniu biegu przez wrotkarzy),
 • “Bieg po zdrowie z Royal Apple – 4,3 km” w ramach biegu głównego, oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn OPEN.

Biuro zawodów w dniu imprezy będzie się znajdować na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu, ul. Piłsudskiego 68.

Biegi dziecięce będą rozgrywane na ul. Piłsudskiego, z metą na ul. Piłsudskiego 51 na przeciwko UGiM Grójec. Start biegu głównego będzie na ul. Jana Pawła II, na wysokości PSP nr 1 w Grójcu, meta na ul. Piłsudskiego 51 na przeciwko UGiM Grójec.

Trasa posiada atest PZLA i prowadzi ulicami: Piłsudskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Sienkiewicza, Piłsudskiego.

6.       Dystans i kategorie wiekowe

Biegi dziecięce i młodzieżowe.

O starcie w poszczególnych grupach wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika. Biegi dla dzieci i młodzieży w rocznikach 2000-2008 i młodsze odbędą się na ul. Piłsudskiego.

Rywalizacje dla młodzieży w rocznikach 1997-1999 odbędą się w ramach biegu głównego (1 pętla 1900m + 500m dobieg).

 • bieg krasnali (dzieci urodzone w 2008 roku i młodsze ), wrotkarze i biegacze – 200m.
 • dzieci urodzone w latach 2005-2007 wrotkarze i biegacze – 300m.
 • dzieci urodzone w latach 2002-2004 wrotkarze i biegacze – 500m.
 • młodzież urodzona w latach 2000-2001 wrotkarze i biegacze – 500m.
 • młodzież urodzona w latach 1997-1999 wrotkarze i biegacze – 2400m.

Bieg główny, rolkarze i biegacze 10km. Będą prowadzone klasyfikacje w różnych kategoriach wiekowych.

7.       Limit czasu i uczestników biegów

Limit uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych wynosi 400. Nie występuje limit czasu na ukończenie biegów. Organizator dopuszcza zwiększenie limitu uczestników w biegach dzieci i młodzieży.

Limit czasu dla wyścigu głównego rolkarzy na 10 km to 50 minut. Po tym czasie rolkarze chcący kontynuować bieg zobowiązani są zatrzymać się i mogą kontynuować jazdę po starcie biegaczy ustępując im miejsca na trasie;

Limit czasu dla biegu głównego biegaczy na 10 km to 1.5 godziny. Trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 16:00, osoby chcące kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z ulicy i mogą to zrobić na własną odpowiedzialność używając chodnika;

Limit uczestników biegu głównego wynosi: 100 wrotkarzy i 300 biegaczy. Organizator dopuszcza zwiększenie limitu uczestników w biegu głównym.

8.       Warunki uczestnictwa

Prawo startu w IV Grójeckim Biegu Ulicznym na 10 km mają osoby, które do dnia 20.09.2014 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie powinny dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (np. zaświadczenie ze szkoły).

Prawo startu w IV Grójeckim Biegu Ulicznym w biegach dziecięcych i młodzieżowych mają osoby, które posiadają pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Warunkiem udziału w biegu jest:

 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 • Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas biegu kasku ochronnego na głowę.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny zwyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny zwyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach społecznościowych, w prasie, plakatach  i bilbordach.
 • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9.       Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia będą realizowane po wyborze firmy odpowiedzialnej za elektroniczny pomiar czasu, po zatwierdzaniu regulaminu zawodów, do dnia 12.09.2014 r. do godz.12.00,

 • zapisy on-line: biegi dziecięce i młodzieżowe, we wrześniu 2014 r., na portalu www.kalendarzbiegowy.pl
 • zapisy on-line: biegi główny na 10 km, biegacze – www.kalendarzbiegowy.pl
 • zapisy on-line: wyścig na 10 km, rolkarze – www.kalendarzbiegowy.pl
 • bezpośrednio w biurze zawodów w godzinach 09:30-12:00,  na terenie PSP Nr 1 w Grójcu, ul Piłsudskiego 68.

Opłata startowa:

Biegi dziecięce i młodzieżowe zwolnione z opłaty (prosimy o wcześniejsze zapisy).

Bieg główny 10 km, wrotkarze i biegacze

 • do dnia 12.09.2014 r. – 30 zł (mieszkańcy powiatu grójeckiego 20 zł)
 • w dniu zawodów – 40 zł (w biurze zawodów, mieszkańcy powiatu grójeckiego 30 zł)
 • osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej
 • opłata nie podlega zwrotowi

10.   Nagrody i klasyfikacje

 • każdy uczestnik biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pakiet startowy;
 • pierwszych trzech biegaczy i pierwszych trzech wrotkarzy z biegów dziecięcych w poszczególnych grupach w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają medale  i dyplomy;
 • każdy uczestnik biegu głównego 10 km otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal po ukończeniu biegu;
 • pierwszych trzech biegaczy i pierwszych trzech wrotkarzy biegu głównego w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzyma puchar;
 • niespodzianki od sponsorów,
 • poza klasyfikacją OPEN, przewidziano następujące klasyfikacje wiekowe:
  • K 19, M 19
  • K 29, M 29
  • K 39 M 39
  • K 49 M 49
  • K 59 M 59
  • K 69 M 69
  • K 70 i starsze M 70 i starsi.

11.   Program imprezy w dniu 20.09.2014.

 • Otwarcie biura zawodów: godzina 9.30
 • w godzinach 9:30-11:00 przyjmowanie zapisów do biegów dziecięcych, biegu głównego biegacze i wrotkarze;
 • w godzinach 9:30-11:00 odbiór pakietów startowych do biegów dziecięcych;
 • w godzinach 9:30-13:00 odbiór pakietów startowych biegu głównego ;
 • w godzinach 11:30-13:00 przeprowadzenie biegów dziecięcych;
 • 13:00 – 13:30 dekoracja i wręczenie nagród w kategoriach dziecięcych;
 • 13:30 start biegu 10 km na wrotkach;
 • 14:30 start biegu 10 km biegacze;
 • 16:00 zakończenie biegu;
 • 16:00 dekoracja i wręczenie nagród zwycięzcom biegów głównych, zakończenie imprezy;

12.   Zasady finansowania

 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy,
 • zawodnicy (dzieci i młodzież) nie płacą za uczestnictwo w biegu,
 • zawodnicy (dorośli) uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.

13.   Uwagi końcowe

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe;
 • organizator zapewnia szatnie/przebieralnie dla zawodników w PSP nr1 w Grójcu, ul. Piłsudskiego 68;
 • szatnie będą czynne od godziny 11:00 do 16:30;
 • organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym powinien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy;
 • organizatorzy zapewnią opiekę medyczną podczas trwania imprezy;

14. Kontakt do Organizatora:

Ireneusz Wojciechowski, tel.: 508 339 239, email: sport@gosmazowsze.pl