Regulamin Biegu

Grójecka

Dycha 9.5

pod patronatem

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Jesień 2020 roku.

 1. Główny Organizator
  • Grójecki Ośrodek Sportu “Mazowsze”

Pomimo trwających wciąż ograniczeń, związanych z pandemią Covid-19, staramy się myśleć pozytywnie i aktywnie przygotowywać do organizacji kolejnej edycji Grójeckiej Dychy.

Niestety sytuacja jest na tyle nieprzewidywalna i dynamiczna, że w tym roku zawody nie będą się mogły odbyć w tradycyjnej formie.

Zapraszamy Was do udziału w naszym wydarzeniu, które będzie rozwiązaniem hybrydowym. Proponujemy rywalizację wirtualną E-RUN , albo bieg na 5 km po bieżni w ramach rodzinnego festiwalu biegów. W wydarzenie wirtualnym będziecie mogli rywalizować ze sobą na wybranym dystansie:

 • Rolki PÓŁMARATON – 21 km
 • Bieg DYCHA – 10 km

Oprócz imiennych numerów startowych i  medali – na 3 pierwsze Panie i 3 pierwszych Panów w kategoriach OPEN (dystanse 10 km bieg oraz Półmaraton Rolki), będą czekały dodatkowo pamiątkowe statuetki. 

ZASADY UCZESTNICTWA W E-RUN

W wyścigu można brać udział od 01.09.2020 r. do 25.10.2020 r.

Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja w telefonie, zegarek z GPS’em. UWAGA! Ze względu na prowadzoną klasyfikację, która finalnie pozwoli wyłonić zwycięzców, przesłany screen z aplikacji musi przedstawiać dystans DOKŁADNIE taki, jaki uczestnik zadeklarował przebiec lub przejechać (t.j. 10 lub 21 km)

Po ukończeniu wyścigu uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi wynikami do dnia 31.10.2020 r. do godz. 23:59 na adres: sport@gosmazowsze.pl

—————————————————–

PAKIETY STARTOWE

Koszt pakietu podstawowego to 40 zł , w ramach którego, uczestnik otrzymuje:

 • Imienny numer startowy wysłany drogą mailową w formacie PDF
 • Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy wyścig na zadeklarowanym przez siebie dystansie, przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą

Koszt pakietu rozszerzonego to 80 zł, w ramach którego, uczestnik otrzymuje:

 • Imienny numer startowy wysłany drogą mailową w formacie PDF
 • Koszulkę techniczną,
 • Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy wyścig na zadeklarowanym przez siebie dystansie, przesłany wraz z koszulką techniczną za pośrednictwem Poczty Polskiej

——————————————————————————-

WYSYŁKA PAKIETÓW

Pakiet podstawowy – wysyłka medalu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora potwierdzenia ukończenia wyścigu do każdego uczestnika, który ukończy wyścig na zadeklarowanym przez siebie dystansie. Wysyłka pierwszych medali rozpocznie się najpóźniej 29.09.2020 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym.

Pakiet rozszerzony – wysyłka w terminie do 45 dni od daty otrzymania przez Organizatora potwierdzenia ukończenia wyścigu, medalu oraz koszulki do każdego uczestnika, który ukończy wyścig na zadeklarowanym przez siebie dystansie. Wysyłka pierwszych zestawów (medal + koszulka) rozpocznie się najpóźniej 15.10.2020 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 1. Współorganizator
  • Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM
 1. Partnerzy
  • Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
  • Polski Związek Sportów Wrotkarskich
  • Polski Związek Lekkiej Atletyki
  • Starostwo Powiatowe w Grójcu
  • Liceum Ogólnokształcące w Grójcu
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu
  • Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
  • Areszt Śledczy w Grójcu
  • Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
  • 1 Ośrodek Radioelektroniczny Grójec
 1. Cele i zadania
  • propagowanie zdrowego trybu życia;
  • popularyzacja biegania;
  • integracja środowiskowa;
  • wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych;
  • kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.
 1. Termin, miejsce, czas.

Bieg odbędzie się 04.10.2020 r. (niedziela), na terenie kompleksu sportowego GOS Mazowsze przy ul. Sportowej 16 w Grójcu;

  • biegi dziecięce odbędą się w godzinach 9.30 – 11:30
  • start biegu głównego, godz. 12.00
  • start biegu rodzinnego, godz. 13.30

Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16. W dniu imprezy otwarte od godziny 8.00.

 1. Limit czasu i uczestników biegów

Organizator przewiduje limity. Jest to 150 osób na każdym dystansie.

 1. Warunki uczestnictwa

Prawo startu w biegu Grójecka Dycha 9.5 mają osoby, które do dnia 03.10.2020 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie, nie młodsze niż 16 lat, mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów

Ponadto warunkiem udziału w biegu jest:

  • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA, tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
  • Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.

Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  •  Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  • Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach społecznościowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
  • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 1. Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia do dnia 25.09.2019 r., WYŁĄCZNIE ON LINE na stronie: www.elektronicznezapisy.pl

  • zapisy on-line: biegi dziecięce i młodzieżowe,
  • zapisy on-line: bieg na 5 km
  • zapisy on-line: bieg rodzinny;

UWAGA: W dniu biegu nie będą prowadzone zapisy.

Opłata startowa:

Biegi dziecięce i bieg rodzinny BEZ OPŁAT.

Bieg główny 5 km opłata startowa wynosi – 40 zł/ os

  • osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej,
  • opłata nie podlega zwrotowi.
 1. Nagrody i klasyfikacje
  • pierwszych trzech biegaczy biegów dziecięcych i młodzieżowych w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców otrzymają medale’
  • każdy uczestnik biegu głównego 5 km K i 5 km M bierze udział w klasyfikacji OPEN K i M gdzie nagrodami będą statuetki. Wszyscy przekraczający linię mety otrzymają medale,
  • niespodzianki od sponsorów,
  • Poza kategorią OPEN nie będzie innych klasyfikacji,
  • Pomiar czasu ręczny lub elektroniczny.

Biegi dziecięce i młodzieżowe.

  • bieg krasnali (dzieci urodzone w 2015 roku i młodsze ) – 100m.
  • dzieci urodzone w latach 2013-2014 – 100m.
  • dzieci urodzone w latach 2011-2012 – 250m.
  • młodzież urodzona w latach 2009-2010– 250m.
  • młodzież urodzona w latach 2007-2008 – 500 m.
  • młodzież urodzona w latach 2005- 2006 – 500 m
 1. Program imprezy w dniu 04.10.2020 r.
  • Otwarcie biura zawodów w dniu biegu: godzina 8.00

w godzinach 9:30-11:30 przeprowadzenie biegów dziecięcych, w tym;

–  bieg krasnali (dzieci ur. w 2015 roku i młodsi ) – 100m

a) Biegacze – dziewczynki – 100m godz. 9.30.
b) Biegacze – chłopcy – 100m godz. 9.40

– dzieci urodzone w latach 2013-2014 – 100m 

a) Biegacze – dziewczynki – 100m godz. 9.50.
b) Biegacze – chłopcy – 100m godz. 10.00

– dzieci urodzone w latach 2011-2012 – 250m

a) Biegacze – dziewczynki – 200m godz. 10.10.
b) Biegacze – chłopcy – 200m godz. 10.20

– młodzież urodzona w latach 2009-2010 – 250m

a) Biegacze – dziewczynki – 250m godz. 10.30
b) Biegacze – chłopcy – 250m godz. 10.40.

– młodzież urodzona w latach 2007-2008 – 500m

a) Biegacze – dziewczynki – 500m godz. 10.50
b) Biegacze – chłopcy – 500m godz. 11.00.

– młodzież urodzona w roku 2005-2006 – 500m

a) Biegacze – dziewczynki – 500 m godz. 11.10
b) Biegacze – chłopcy – 500m godz. 11.20.

  • 12:00 start biegu 5 km K i 5 km M;
  • 13.30 start biegu rodzinnego na 1500 m (mają go ukończyć 3 osoby razem);
  • Dekoracje na bieżąco po zakończonych biegach, obowiązkowe maseczki;
  • 15:30 zakończenie imprezy;
 1. Zasady finansowania
  • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy,
  • zawodnicy (dzieci i młodzież) nie płacą za uczestnictwo w biegu,
  • zawodnicy (dorośli) uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.
 1. Uwagi końcowe
  • stacjonarna część imprezy przeprowadzona zostanie zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi, organizator zapewni płyny do dezynfekcji,
  • ze względu na wciąż obowiązujące zalecenia sanitarne wskazane jest aby wszyscy uczestniczący w dekoracjach oraz nie biegający używali maseczek higienicznych,
  • organizator zapewnia szatnie/przebieralnie, natryski dla zawodników w hali sportowej Spartakus,
  • szatnie będą czynne od godziny 8:00 do 15:00,
  • aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg,
  • wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych,
  • organizator nie ubezpiecza zawodników,
  • w dniu zawodów ogłoszone zostaną nieoficjalne wyniki. Oficjalne wyniki biegu zamieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora www.gosmazowsze.pl do piątku 09.10.2020 r, z wyjątkiem wyników E-RUN.
  • organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym powinien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
  • organizatorzy zapewnią opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 1. Kontakt do Organizatora:

Dyrektor Biegu

Ireneusz Wojciechowski  email: sport@gosmazowsze.pl