Regulamin VIII Grójecka Dycha pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec rozgrywanego w dniu 07.10.2018 roku.

 

 1. Główny Organizator
 • Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
 1. Współorganizatorzy
 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BIEDRONKI”
 • Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM
 1. Partnerzy
 • Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
 • Polski Związek Sportów Wrotkarskich
 • Polski Związek Lekkiej Atletyki
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu
 • Liceum Ogólnokształcące w Grójcu
 • Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
 • Areszt Śledczy w Grójcu
 • Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
 • 1 Ośrodek Radioelektroniczny Grójec
 1. Cele i zadania
 • propagowanie zdrowego trybu życia;
 • popularyzacja biegania, jazdy szybkiej na wrotkach i nordic walking;
 • integracja środowiskowa;
 • wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych ;
 • kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.
 1. Termin, miejsce, czas.

Bieg odbędzie się 07.10.2018 r. (Niedziela)

 • biegi dziecięce odbędą się w godzinach 9.30 – 11:30;
 • start biegu głównego:

biegacze i nordic walking  godz. 12:00 – ul. Zbyszewska;

rolkarze  godz.13:45 – ul. Niepodległości;

Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16. W dniu imprezy otwarte w godzinach 8.00-16.00, w sobotę 06.10.2018 otwarte w godzinach 16.00 – 20.00

Biegi dziecięce będą rozgrywane na ulicy Niepodległości, na odcinku pomiędzy ulicami Pocztową i Jana Pawła II. Trasa biegów głównych wytyczona została na 4 km pętli i prowadzi: ul. Zbyszewską, Piłsudskiego, Niepodległości, Słowackiego.

START biegu głównego (BIEGACZE I NORDIC WALKING) na 10 km ul. Zbyszewska; META na ul. Niepodległości na wysokości budynku Poczty Polskiej.

START i META biegu głównego (ROLKARZEA) na 20 km ul. Niepodległości na wysokości budynku Poczty Polskiej.

 1. Limit czasu i uczestników biegów

Limit uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych wynosi 400 osób. Nie występuje limit czasu na ukończenie biegów dziecięcych. Limit uczestników biegu głównego wynosi: 350 biegaczy, 150 rolkarzy i 100 uczestników nordic walking.

Limit czasu dla biegu głównego na 10 km to 1,5 godziny. Limit czasu biegu głównego 20 km (rolkarze) wynosi 1 godz.. Trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 14:45, osoby chcące kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z ulicy i mogą to zrobić na własną odpowiedzialność używając chodnika.

 1. Warunki uczestnictwa

Prawo startu w biegu VIII Grójecka Dycha na 10 km i 20 km mają osoby, które do dnia 07.10.2018 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie, nie młodsze niż 16 lat, mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Ponadto warunkiem udziału w biegu jest:

 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 • Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas biegu kasku ochronnego na głowę.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu oraz jego kolejnych edycji.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach społecznościowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
 • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 1. Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia do dnia 30.09.2018 r., WYŁĄCZNIE ON LINE na stronie: www.elektronicznezapisy.pl

 • zapisy on-line: biegi dziecięce i młodzieżowe,
 • zapisy on-line: biegi główny na 10 km i 20 km;

UWAGA: W dniu biegu nie będą prowadzone zapisy.

Opłata startowa:

Biegi dziecięce i młodzieżowe zwolnione z opłaty.

Bieg główny 10 km i 20 km

 • opłata startowa wynosi 45 zł, uczestnicy zapisani w terminie do 31.07.2018 roku – 40 zł;
 • osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej,
 • opłata nie podlega zwrotowi.
 1. Nagrody i klasyfikacje
 • każdy uczestnik biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pakiet startowy;
 • pierwszych trzech biegaczy biegów dziecięcych w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców otrzymają medale;
 • każdy uczestnik biegu głównego 10 km i 20 km otrzyma pakiet startowy. Po ukończeniu biegu pamiątkowy medal na mecie;
 • pierwszych trzech biegaczy i rolkarzy biegu głównego we wszystkich kategoriach otrzyma puchar;
 • niespodzianki od sponsorów,
 • Klasyfikacje:

OPEN K i M

Kobiece

Kategoria K 20 : 18 – 29 lat (roczniki 2000-1989)

Kategoria K 30 : 30 – 39 lat (roczniki 1988-1979)

Kategoria K 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1978-1969)

Kategoria K 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1968-1959)

Kategoria K 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1958- 1949)

Kategoria K 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1948 i wcześniejsze)

Męskie

Kategoria M 20 : 18 – 29 lat (roczniki 2000-1989)

Kategoria M 30 : 30 – 39 lat (roczniki 1988-1979)

Kategoria M 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1978-1969)

Kategoria M 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1968-1959)

Kategoria M 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1958- 1949)

Kategoria M 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1948 i wcześniejsze)

Młodzieżowe
K 16: (2002-2001) od 16 do 17 roku życia
M 16: (2002-2001) od 16 do 17 roku życia

Zwycięzcy klasyfikacji OPEN nie będą brani pod uwagę w powyższych klasyfikacjach wiekowych.

 • K i M klasyfikacje dodatkowe:
  • mieszkańcy gminy i miasta Grójec wśród biegaczy i rolkarzy,
  • Służby Mundurowe wśród biegaczy na 10 km,
  • Nordic Walking  – klasyfikacja K i  M bez podziału na kategorie wiekowe,
  • Podsumowanie cyklu BIEGOWA DYCHA

Biegi dziecięce i młodzieżowe.

 • bieg krasnali (dzieci urodzone w 2012 roku i młodsze ) – 100m.
 • dzieci urodzone w latach 2010-2011 – 100m.
 • dzieci urodzone w latach 2008-2009 – 200m.
 • młodzież urodzona w latach 2006-2007– 400m.
 • młodzież urodzona w latach 2004-2005 – 800 m.
 • młodzież urodzona w latach 2003 – 800 m
 1. Program imprezy w dniu 07.10.2018 r.
 • Otwarcie biura zawodów w dniu 06.10.2018 (sobota): godzina 16.00-20.00
 • Otwarcie biura zawodów w dniu biegu: godzina 8.00
 • w godzinach 8:00-9:15 odbiór pakietów startowych do biegów dziecięcych;
 • w godzinach 9.00-11:30 odbiór pakietów startowych biegu głównego biegacze;
 • w godzinach 9.00-13:15 odbiór pakietów startowych biegu głównego rolkarze;

w godzinach 9:30-11:20 przeprowadzenie biegów dziecięcych, w tym;

–  bieg krasnali (dzieci ur. w 2012 roku i młodsi ), wrotkarze i biegacze – 100m  godz.9.30.

– dzieci urodzone w latach 2010-2011 wrotkarze i biegacze – 100m  godz.10.00.

– dzieci urodzone w latach 2008-2009 wrotkarze i biegacze – 200m  godz.10.20.

– młodzież urodzona w latach 2006-2007 wrotkarze i biegacze – 400m  godz.10.40.

– młodzież urodzona w latach 2004-2005 wrotkarze i biegacze – 800m  godz.11.00.

– młodzież urodzona w roku 2003 wrotkarze i biegacze – 800m  godz.11.20.

 • 12:00 start biegu 10 km biegacze i nordic walking;
 • 13:45 start biegu 20 km rolkarze;
 • Dekoracje na bieżąco po zakończonych biegach;
 • 15:30 zakończenie imprezy;
 1. Zasady finansowania
 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy,
 • zawodnicy (dzieci i młodzież) nie płacą za uczestnictwo w biegu,
 • zawodnicy (dorośli) uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.
 1. Uwagi końcowe
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
 • organizator zapewnia szatnie/przebieralnie dla zawodników w hali sportowej Spartakus,
 • szatnie będą czynne od godziny 8:00 do 16:30,
 • aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg,
 • wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych,
 • organizator nie ubezpiecza zawodników,
 • w dniu zawodów ogłoszone zostaną nieoficjalne wyniki. Oficjalne wyniki biegu zamieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora www.gosmazowsze.pl do czwartku 11.10.2018 r,
 • organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym powinien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
 • organizatorzy zapewnią opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 1. Kontakt do Organizatora:

Ireneusz Wojciechowski  email: sport@gosmazowsze.pl